ORANGE STARS Projecte Bàsquet inclusiu

Orange Stars logo

Qui som?

El projecte de l’Orange Stars és un equip de bàsquet que forma part de l’Associació de Bàsquet El Vendrell i està format per un col·lectiu molt especial.
Infants, adolescents i adults d’edats compreses entre els 7 i els 70 anys formen part d’aquests dos equips, concretament del grup de mitjans i del grup d’adults.
Però sabeu què ens diferencia de la resta d’equips del club? Doncs sí, exactament, les nostres característiques fan que el nostre grup sigui únic.
El projecte de l’Orange Stars és un projecte de bàsquet inclusiu on persones amb discapacitat física i/o intel·lectual comparteixen espai, activitat i temps amb persones sense cap tipus de discapacitat.
Volem ser un pont per a la inclusió real de les persones amb discapacitat a la societat des de l’esport.
En resum, l’Orange Stars és un espai per créixer tots plegats, aprendre uns dels altres, trencar barreres i gaudir d’allò que més agrada a tothom, el bàsquet.

Què ens ha portat fins aquí?

El fet d’haver de realitzar un projecte final de la nostra formació i el contacte constant amb nens i nenes de la base d’aquest club en concret ens va fer cercar algun ítem que no es treballés fins llavors en els clubs d’arreu de la comarca i que afavorís al desenvolupament humà de tots els nostres jugadors/es i entrenadors del club.
El contacte constant també durant el curs d’un dels membres del grup amb alumnes amb diversitat funcional ens va convèncer que aquesta havia de ser la línia.

D’on venim?

L’any 2017 dos dels entrenadors del club van decidir fundar aquest projecte com a treball final de la seva formació com a entrenadors.
La Maria Usón, com a professional de l’esport i mestra d’Educació Física estava molt relacionada amb l’àmbit de l’esport adaptat i l’atenció a la diversitat, motiu pel qual es veia engrescada a unir esport i discapacitat. A més, és una persona amb molt de bagatge en voluntariats i col·laboracions amb esdeveniments esportius grans com els Jocs Special Olympics i competicions de l’ACELL, la federació que gestiona les competicions per a persones amb discapacitat intel·lectual.
El Jose Luna, com a Psicòleg especialitzat en psicologia de l’educació i entrenador en diferents categories del club també coneixia bastant la diversitat d’infants que es trobaven a les diferents aules i els quals a nivell extra-escolar mai arribaven a estar als clubs.
Aquesta situació amb la que es trobaven contínuament els dos entrenadors van fer despertar una inquietud en ells: on són tots aquests nens i nenes?
I van començar a fer-se preguntes…
Perquè no realitzen activitat física en horari extra-escolar? Troben barreres d’accés a la pràctica esportiva? Jo, com a entrenador, tindria eines per atendre a un esportista amb discapacitat al meu equip? I els meus jugadors o jugadores, coneixen la diversitat?
Engrescats per respondre totes aquestes preguntes van començar a dissenyar aquella idea de bàsquet per a tothom que creien imprescindible.
Amb el recolzament del nostre club, l’Associació de bàsquet El Vendrell, aquest projecte va agafar molta empenta i va passar de ser un projecte escrit al que és a dia d’avui: gairebé tres equips de bàsquet més en el nostre club.
L’equip d’entrenadors i entrenadores també és un equip interdisciplinar format per psicòlegs, educadors, mestres i entrenadors de diferents nivells.

Perquè us necessitem a l’Orange Stars?

La idea de crear aquest projecte sorgeix per la necessitat d’un poble com és El Vendrell, de 35.000 habitants, on no hi ha cap tipus d’oferta esportiva per al col·lectiu amb diversitat funcional.
A més, en els municipis més propers, pràcticament a tot el Penedès, tampoc hi ha gaire oferta esportiva per aquest col·lectiu.
Costa molt de creure que, en una zona on convergeixen unes 25 entitats esportives, no hagi cap oferta per aquestes persones quan, com tots sabem, l’esport és una necessitat bàsica per la nostra salut i un gran font d’enriquiment a nivell social.
En el nostre municipi es troben dos entitats molt importants per aquest projecte: La Fundació de Santa Teresa i l’Escola d’Educació Especial Garbí.
Dins la fundació les persones s’agrupen en diferents nivells segons les activitats que hi realitzen, però el seu objectiu principal és oferir un espai laboral, de tallers o de trobada on persones amb diferents discapacitats i/o trastorns fan un servei a la comunitat.
D’altra banda, l’escola d’educació especial, és l’escola de referència de la comarca i escolaritza alumnes amb necessitats educatives especials severes.
Així doncs, qui millor que vosaltres per col·laborar amb la gent del poble i poder crear comunitat?

La nostra metodologia

La metodologia que més s’utilitza en gairebé tots els casos és la personalització de les tasques. Adaptar les diferents tasques que formen l’esport del bàsquet a aquelles accions que els esportistes poden realitzar i comprendre sols i/o amb un suport extern si és necessari.

D’altra banda, focalitzant sempre en l’esportista, fomentem l’autonomia i la responsabilitat a nivell d’hàbits d’higiene i salut personal.

Basant-nos en el treball cooperatiu i col·lectiu fem i construïm totes les activitats adequant-les a cada grup.

Els nostres equips

Petits: 5 a 13 anys

En aquest grup hem tingut i tenim bastant de suport de les famílies com a referents en l’activitat.
Les afectacions més comuns amb les que hem treballat en aquest grup han estat: TEA’s (autistes i trastorns generalitzats del desenvolupament) i Retards maduratius amb i sense afectació física.
Per encarar i donar una mica d’estructura a la dinàmica vam establir amb l’escola una referència a l’horari així com un cartell amb diferents pictogrames per a poder facilitar la comunicació amb els nostres esportistes.

Així doncs, bàsicament ens trobem amb nens i nenes amb dificultats en la comunicació i la comprensió, dificultats en el control del estrés i amb conductes repetitives.
Amb l’ajut de la mestre del Centre d’educació especial i el coneixement que mica en mica hem anat adquirint, hem ampliat el nostre stock de material sensorial per a poder oferir un gran ventall de sensacions, colors, textures i olors als nostres petits
Amb aquest grup es realitzen petites activitats en forma de jocs aprofitant sempre l’ajuda d’algun monitor o juntament amb els nens del club; una part més lliure e individualitzada i una part final de tornada a la calma amb relaxació.

Mitjans: de 13 a 18 anys

En aquest grup la dinàmica d’entrenaments és molt semblant a la d’un grup de bàsquet comú.

 Pràcticament tot es fa a partir de jocs i algunes competicions, i des de aquí vam poder treballar aspectes tècnics com bot de velocitat i bot en estàtic, canvis de mà, mecànica de tir i passada de pit. 

Altres aspectes primordials com la coordinació i la ubicació espacial son la base dels nostres jocs d’escalfament o inici i les activitats de competició o tir.

En aquest grup majoritàriament hi participen joves amb discapacitat intel·lectual però amb capacitat de comprendre dos i tres normes dins un mateix exercici i amb l’ajut i la guia d’algun dels jugadors del club aconseguim dur a terme qualsevol exercici.

Adults: més de 18 anys

El grup d’adults està format gairebé a la seva totalitat per nois i noies de la fundació de Santa Teresa que es desplacen fins la nostra instal·lació al finalitzar la seva jornada laboral.
Al grup d’adults es treballen molts aspectes bàsics tècnics i tàctics i de forma individual i col·lectiva.
Malgrat aquest grup no hagi entrat encara en una competició reglada i continua, hem participat en diferents activitats, trobades i torneigs per poder posar en pràctica tot allò que hem aprés.

Quan som capaços de fer brillar les capacitats que sí tenen tots els nostres esportistes i deixem de fixar-nos en tot allò que no poden fer, fem evolucionar la pràctica esportiva i millorem el nivell de salut de tots els qui la practiquen.